• Financiële administratie
   punt
  Inboeken
   puntKwartaal rapportage
   puntCorrigeren
   puntBoekhoudsoftware

      button-leesmeer
  tussen-lijn Loonadminstratie
    puntLoonstroken - Jaaropgaven
    puntAangifte Loonheffing
    puntMeldingen bedrijfverenigingen
    puntArbeidscontracten

      button-leesmeer
  tussen-lijn Rapportages
    puntVoorbereiding jaarwerk
    puntOpstellen jaarverslag
    puntDeponering
    puntJaarvergadering

      button-leesmeer
  tussen-lijn Belastingaangifte
    puntOmzetbelasting
    puntLoon & Inkomstenbelasting
    puntVennootschapsbelasting
    puntDividendbelasting

      button-leesmeer
  tussen-lijn Advies & begeleiding
    puntStartbegeleiding
    puntBelastingzaken
    puntContracten
    puntBedrijfsstructuur

      button-leesmeer

ADVIES EN BEGELEIDING:

Naast het voeren van uw administratie, adviseert en begeleidt Buro Bicker u als ondernemer op administratief-, financieel-, en op fiscaalgebied. Buro Bicker zoekt lopende zaken voor u uit en maakt duidelijk wat er speelt en hoe u als ondernemer daar het beste op in kunt spelen.

Buro Bicker begeleidt u daarin met adviezen, indien gewenst door voor u de correspondentie met derden te verzorgen, met u mee te gaan naar afspraken met derden, en door de gewenste verklaringen, contracten en overzichten te verzorgen.

Omdat Buro Bicker denkt vanuit de ondernemer, denkt aan voordeel op langere termijn, kunt u van Buro Bicker praktisch advies en begeleiding verwachten.

Enkele voorbeelden van advies en begeleiding die u van Buro Bicker kunt verwachten:

Starterbegeleiding
Als starter komen er direct een hoop nieuwe administratieve en fiscale verplichtingen op u af. Daarin begeleiden wij u, wij zetten uw boekhouding op, wij verzorgen uw belastingzaken en wij helpen u bij lastige vraagstukken.

Contracten
Buro Bicker stelt voor u diverse contracten op, te denken valt aan leningovereenkomsten, managementovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, schenkingovereenkomsten VOF overeenkomsten e.d.

Uw onderneming overdragen of stoppen
Het hele proces om een onderneming over te dragen aan een ander of om de onderneming te stoppen, zowel voor ondernemingen in de IB sfeer als voor ondernemingen in de Vpb sfeer, Buro Bicker begeleidt u stap voor stap in dit proces.

Overgang naar een IB onderneming naar een VPB onderneming
Hierin begeleiden wij u met advies voor een nieuwe organisatiestructuur, de fiscale afhandeling van de overgang, wat te doen met uw fiscale reserveringen en alles wat er nog meer bij komt kijken.

Auto van de zaak
Tegenwoordig is het niet direct voordeliger om een auto van de zaak te rijden als u deze ook privé rijdt. In 2015 en 2016 is er een heleboel veranderd omtrent de bijtelling en de BPM. In 2017 worden nog meer grote veranderingen verwacht. Klik hier als u meer wilt lezen over deze veranderingen. Denkt u erover om nog voor het einde van het jaar een nieuw auto aan te schaffen? Buro Bicker kan voor u berekenen wat voor u het voordeligste is, de auto als bedrijfsvermogen, of de auto als privé vermogen.

BELASTINGAANGIFTEN:

Buro Bicker verzorgt aangiften voor alle soorten belastingen waar u als ondernemer mee te maken (kunt) krijgen:

 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapbelasting
 • Dividendbelasting

De aangiftes worden gedaan vanuit het professionele aangifteprogramma van Elsevier Nextens.

 

Op deze pagina publiceren wij met enige regelmaat belastingtips en actualiteiten op fiscaal en administratief gebied.

Houd uw urenadministratie goed bij:

Als ondernemer kunt u alleen gebruik maken van de ondernemersaftrek als u voldoet aan het urencriterium.

Een goede urenadministratie is dus vereist. Vermeld niet alleen declarabele uren, maar ook reistijd en aard van de werkzaamheden. Een achteraf gemaakte urenadministratie wordt niet altijd door de inspecteur geaccepteerd.


De VAR is in mei 2016 komen te vervallen:

Huurt u wel eens een ZZP'er in? Voorheen diende u dan te vragen om een kopie van de Verklaring Arbeidsrelatie en deze in uw administratie te bewaren. Sinds mei 2016 is de VAR afgeschaft en gelden er andere regels. Klik op deze link om de gevolgen van het vervallen van de VAR te lezen.


Fluiten naar BTW teruggave:

Voor de belastingdienst moet u kunnen aantonen dat u een factuur ook daadwerkelijk betaald heeft. Als u pint of per bank betaald is dit geen enkel probleem. Als u contant betaald moet u er op letten dat de volgende gegevens op de factuur vermeld staan.

  1. De datum
  2. Een factuurnummer
  3. Een naam en adres van u beiden
  4. De hoeveelheid en aard van de goederen/diensten
  5. De datum waarop de levering heeft plaatsgevonden
  6. Het toegepaste BTW-tarief
  7. Het te betalen BTW bedrag

Wij adviseren u om alle aankopen in winkels en benzinestations te pinnen, of in het geval van brandstofbonnen en tankpas aan te vragen. Indien uw bonnen en facturen niet aan deze eisen voldoen, kunt u de BTW op deze bonnen niet terugvragen.


BTW bij verkoop aan het buitenland:

Verkoopt u wel eens goederen aan een buitenlandse afnemer? Bij verkoop binnen de EU geldt het 0% tarief, mits u aan een BTW-plichtige ondernemer levert. Op de factuur moet u altijd het juiste BTW identificatie nummer van uw afnemer vermelden. Controleer het BTW identificatienummer via de belastingtelefoon.
U voorkomt hiermee dat u later alsnog BTW in Nederland moet afdragen.
Bij verkoop buiten de EU geldt het 0% tarief. U moet dan wel kunnen aantonen dat de goederen de EU verlaten.

BTW bij inkoop uit het buitenland:

Koopt uw wel eens goederen uit het buitenland? Binnen de EU geldt ook voor u het 0% tarief. Koopt u direct in een winkel of een benzinestation in het buitenland, dan betaald u gewoon de buitenlandse BTW. Eventueel unt u later deze buitenlandse BTW terugvragen. Dit is niet altijd lonend. Doet u het zelf dan kost het veel tijd en werk. Besteed u het uit, dan moet u zich afvragen of het meer oplevert dan dat het kost. Bedenk dat de bon inclusief  buitenlandse BTW volledig als kosten in uw administratie worden opgevoerd.


Autobelasting op de schop:

In 2015 en in 2016 zijn de bijtelling en de BPM voor zakelijke auto's veranderd. Vanaf 2017 wordt echt de grote verandering verwacht. Klik hier als u het volledige artikel wilt lezen.