• jaarverslag

RAPPORTAGES:

Onze jaarverslagen zijn professioneel en duidelijk. Ons uitgangspunt is dat uw jaarverslag voor u als ondernemer begrijpbaar en leesbaar is, zodat u een goed financieel overzicht krijgt van uw eigen organisatie.

Uiteraard voldoen onze jaarverslagen aan alle wettelijke eisen.

Voor ondernemingen die de verplichting hebben om jaarcijfers te publiceren, verzorgen wij de deponering van de vereenvoudigde jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel.

Indien uw onderneming tussentijdse rapportages nodig heeft, bijvoorbeeld maandrapportages of halfjaarcijfers, dan verzorgt Buro Bicker deze ook. Al dan niet in een vereenvoudigde vorm.