LOONADMINISTRATIE:

Indien u personeel in dienst heeft kunnen wij voor u de gehele personeels- en loonadministratie verzorgen.

Arbeidscontracten:
Wij stellen voor u een arbeidscontract op, rekening houdend met het voor u geldend cao.

De loonadministratie:
Wij werken met het loonadministratie programma RoosRoos. Met dit programma verzorgen wij:

  • Loonstroken
  • Jaaropgaven
  • Aangiften loonheffing
  • Jaarwerklonen

De personeelsadministratie:
Ook kunnen wij voor u de personeelsadministratie bij houden:

  • Vakantie / verlofdagen
  • Ziektedagen
  • Ziek- en betermeldingen
  • Aanmelding pensioenfondsen