Belastingtips

Op deze pagina publiceren wij met enige regelmaat belastingtips en actualiteiten op fiscaal en administratief gebied.

Houd uw urenadministratie goed bij:

Als ondernemer kunt u alleen gebruik maken van de ondernemersaftrek als u voldoet aan het urencriterium.

Een goede urenadministratie is dus vereist. Vermeld niet alleen declarabele uren, maar ook reistijd en aard van de werkzaamheden. Een achteraf gemaakte urenadministratie wordt niet altijd door de inspecteur geaccepteerd.


De VAR is in mei 2016 komen te vervallen:

Huurt u wel eens een ZZP'er in? Voorheen diende u dan te vragen om een kopie van de Verklaring Arbeidsrelatie en deze in uw administratie te bewaren. Sinds mei 2016 is de VAR afgeschaft en gelden er andere regels. Klik op deze link om de gevolgen van het vervallen van de VAR te lezen.


Fluiten naar BTW teruggave:

Voor de belastingdienst moet u kunnen aantonen dat u een factuur ook daadwerkelijk betaald heeft. Als u pint of per bank betaald is dit geen enkel probleem. Als u contant betaald moet u er op letten dat de volgende gegevens op de factuur vermeld staan.

  1. De datum
  2. Een factuurnummer
  3. Een naam en adres van u beiden
  4. De hoeveelheid en aard van de goederen/diensten
  5. De datum waarop de levering heeft plaatsgevonden
  6. Het toegepaste BTW-tarief
  7. Het te betalen BTW bedrag

Wij adviseren u om alle aankopen in winkels en benzinestations te pinnen, of in het geval van brandstofbonnen en tankpas aan te vragen. Indien uw bonnen en facturen niet aan deze eisen voldoen, kunt u de BTW op deze bonnen niet terugvragen.


BTW bij verkoop aan het buitenland:

Verkoopt u wel eens goederen aan een buitenlandse afnemer? Bij verkoop binnen de EU geldt het 0% tarief, mits u aan een BTW-plichtige ondernemer levert. Op de factuur moet u altijd het juiste BTW identificatie nummer van uw afnemer vermelden. Controleer het BTW identificatienummer via de belastingtelefoon.
U voorkomt hiermee dat u later alsnog BTW in Nederland moet afdragen.
Bij verkoop buiten de EU geldt het 0% tarief. U moet dan wel kunnen aantonen dat de goederen de EU verlaten.

BTW bij inkoop uit het buitenland:

Koopt uw wel eens goederen uit het buitenland? Binnen de EU geldt ook voor u het 0% tarief. Koopt u direct in een winkel of een benzinestation in het buitenland, dan betaald u gewoon de buitenlandse BTW. Eventueel unt u later deze buitenlandse BTW terugvragen. Dit is niet altijd lonend. Doet u het zelf dan kost het veel tijd en werk. Besteed u het uit, dan moet u zich afvragen of het meer oplevert dan dat het kost. Bedenk dat de bon inclusief  buitenlandse BTW volledig als kosten in uw administratie worden opgevoerd.


Autobelasting op de schop:

In 2015 en in 2016 zijn de bijtelling en de BPM voor zakelijke auto's veranderd. Vanaf 2017 wordt echt de grote verandering verwacht. Klik hier als u het volledige artikel wilt lezen.