BB-Personeel

Loonadministratie en HR-ondersteuning


Het is een vak apart: de loonadministratie.... en nog een vak apart: Human Resource management....

Ook wel de harde kant en de zachte kant van het werkgeverschap genoemd. 


Aan de harde kant worden correcte loonstroken gemaakt, mutaties in de eerstvolgende loonperiode verwerkt, pensioenopbouw, loonheffingsaangiften, vrije dagen en ziektedagen registratie etc.


Aan de zachte kant wordt aandacht besteed aan het functioneren en welzijn van de werknemer én de werkgever.

Dit begint al bij het in dienst treden, het speelt vooral tijdens de dienstbetrekking, maar ook als de werknemer uit dienst gaat.


Tevreden werknemers die hun werk goed uitvoeren en werkgevers die blij zijn met hun werknemers vormen samen een belangrijke sleutel in het succes van een onderneming.

Personeel in dienst nemen

Wel of geen personeel in dienst nemen. Het is een grote stap om iemand in dienst te nemen. Opeens bent u als ondernemer verantwoordelijk voor iemand anders dan uzelf in het bedrijf. Bij deze keuze helpen we u door proefberekeningen voor de totale loonkosten te maken en te adviseren wat er allemaal bij komt kijken als u iemand in dienst neemt.


HR ondersteuning

Als u dan personeel in dienst hebt dan verdiend uw personeel zorg en aandacht. U bent dan werkgever en u wordt dan geconfronteerd met diverse HR zaken zoals, nieuw personeel werven, personeel dat weer uit dienst gaat, personeel dat ziek wordt en nog meer. Soms kan het best lastig zijn om daar wettelijk en juridisch op een juiste manier mee om te gaan. Buro Bicker biedt hierin ondersteuning en helpt en adviseert op diverse vlakken. Denk aan advies omtrent ontslag, het schrijven van een ontslagbrief, opstellen van arbeidscontracten, nalezen CAO's, zieke personeelslede​n en personeelsleden van de juiste informatie voorzien. 

Loonadministratie

Bij het voeren van een juiste loonadministratie komt veel kijken:

  • Loonstroken vervaardigen
  • Loonheffingsaangiften indienen
  • Loonmutaties aanleveren aan pensioenfondsen
  • Loonstroken aan werknemers verstrekken en lonen uitbetalen

Daarbij is accurate kennis van wetgeving en CAO's noodzakelijk. Wij hebben de expertise in huis en kunnen dit voor u verzorgen.

Personeelsdossier

Het bijhouden van een goed personeelsdossier is een vereiste en vaak veel werk dat u als werkgever even tussendoor moet doen. 

Gegevens als: ID bewijzen, ar​beidscontracten, loonstroken, NAW gegevens moeten AVG-proof opgeslagen en bewaard worden. Daarnaast krijgt u te maken met: verlof aanvragen, ziektemeldingen, functioneringsgesprekken, contractverleningen en ontslag. 

Ook deze gegevens moeten overzichtelijk zijn en bewaard worden.


Wij kunnen voor u met slimme software een goed personeelsdossier inrichten in de cloud. 

U als werkgever en uw werknemers hebben ieder een eigen account en kunnen de personele zaken regelen. 

Verlofregistratie, ziektemelding, downloaden van loonstroken gaat allemaal via een app op de telefoon of via de browser. 

Met een goed personeelsdossier hebt u met 1 oogopslag overzicht over al uw werknemers.Contact informatie

Muriël Rosemarijn Bicker      Vincent van Goghweg 87   3e etage   1506 JB  Zaandam    [email protected]    075-2021181    06-46410104