BB-Personeel

Wij nemen uw loonadministratie uit handen

U hebt personeel in dienst


Dan verzorgen wij voor u de loonadministratie:


1. Arbeidscontracten

2. Loonstroken

3. Aangifte loonheffing en pensioenfondsen

4. Personeelsdossier


Personeel in dienst nemen

Wel of geen personeel in dienst nemen. Het is een grote stap om iemand in dienst te nemen. Opeens bent u als ondernemer verantwoordelijk voor iemand anders dan uzelf in het bedrijf. Bij deze keuze helpen we u door proefberekeningen voor de totale loonkosten te maken en te adviseren wat er allemaal bij komt kijken als u iemand in dienst neemt.

De loonadministratie

Bij het voeren van een juiste loonadministratie komt veel kijken. U moet een juridisch correct arbeidscontract opstellen, er moeten loonstroken gemaakt worden en moeten aangiften gedaan worden. Daarbij is accurate kennis van wetgeving en CAO's noodzakelijk. Wij hebben de expertise in huis en kunnen u adviseren en ontzorgen.

Het personeelsdossier

Het bijhouden van een goed personeelsdossier is een vereiste en vaak veel werk dat u als werkgever even tussendoor moet doen. 

Gegevens als: ID bewijzen, ar​beidscontracten, loonstroken, NAW gegevens moeten AVG-proof opgeslagen en bewaard worden. Daarnaast krijgt u te maken met: verlof aanvragen, ziektemeldingen, functioneringsgesprekken, contractverleningen en ontslag. 

Ook deze gegevens moeten overzichtelijk zijn en bewaard worden.

Wij kunnen voor u met slimme software een goed personeelsdossier inrichten in de cloud. 

U als werkgever en uw werknemers hebben ieder een eigen account en kunnen de personele zaken regelen. 

Verlofregistratie, ziektemelding, downloaden van loonstroken gaat allemaal via een app op de telefoon of via de browser. 

Met een goed personeelsdossier hebt u met 1 oogopslag overzicht over al uw werknemers.0